Hela granulat

HELA GRANULAT 1000G

Univerzalna dezinfekcija površina i bazenske vode

Hela pH Plus Granulat je dizajniran za povećanje pH vrednosti bazenske vode, osiguravajući optimalne uslove za kupanje i pravilno funkcionisanje dezinfekcionih sredstava. Niska pH vrednost može izazvati koroziju opreme i iritaciju kože i očiju. Korišćenjem Hela pH Plus Granulata, bazenska voda ostaje u idealnom pH opsegu između 7,2 i 7,6, čime se postiže prijatno i sigurno okruženje za plivanje.

Sa Hela pH Plus Granulatom, održavanje bazenske vode postaje jednostavno i efikasno, omogućavajući vam da uživate u kristalno čistoj i zdravoj vodi tokom cele sezone kupanja.

Savršeno rešenje za optimalan pH nivo bazenske vode

HELA GRANULAT 1000G

HELA GRANULAT 1000G
NAMENA
Hela granulat je sredstvo u granulama za dezinfekciju površina koje dolaze u kontakt sa hranom, površina praznog bazena i bazenske vode.
Koristi se za dezinfekcija površina, predmeta, ambalaže kao i posuđa, pribora za jelo i piće, površina, predmeta i ambalaže koji dolaze u kontakt sa hranom, u zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama, prehrambenoj industriji, površina praznog bazena i bazenske vode za rekreaciju i rehabilitaciju. Može se koristiti za dezinfekciju cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem. Samo za profesionalnu upotrebu.
OSOBINE
Hela granulat je bele boje i lako je rastvorljiv u vodi.
ANTIMIKROBNO DELOVANJE
Hela granulat poseduje širok spektar delovanja na gram pozitivne, gram negativne bakterije i gljivice. Mikrobiološka efikasnost je ispitana na Tehnološkom fakultetu Novi Sad po DGHM metodi. Ukoliko želite da saznate detaljnije o mirkobiološkoj efikasnosti, kontaktirajte stručnu službu Helena Graf-a.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Dezinfekcija posuđa i pribora za jelo i piće, površina, predmeta i ambalaže koji dolaze u kontakt sa hranom u zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama pripremiti radni rastvor: 1 gram hela granulata rastvoriti u 5 litara vode. U pripremljeni radni rastvor potopiti posuđe koje je prethodno oprano i čisto i ostaviti da stoji 2,5 minuta. Posle toga isprati čistom vodom. U slučaju povećanog rizika upotrebiti rastvor dvostruke koncentracije. Dezinfekcija površina i predmeta koje nemaju direktan dodir sa hranom u zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama pripremiti radni rastvor: 1 gram hela granulata u 5 litara vode. Prethodno oprane i čiste površine i predmete prebrisati krpom koja je dovoljno nakvašena radnim rastvorom. Tretirane površine moraju biti dobro nakvašene. Ostaviti da deluje 2,5 minuta. Posle ovoga nije potrebno ispiranje vodom.
Dezinfekcija površina i predmeta koje nemaju direktan dodir sa hranom u prehrambenoj industriji pripremiti radni rastvor: 1 gram hela granulata u 5 litara vode. Dezinfekcija se vrši prebrisavanjem (krpom koja je dovoljno nakvašena radnim rastvorom) površina, predmeta i mašina koje nisu sklone koroziji, kao i potapanjem delova koje je potrebno dezinfikovati u pripremljeni radni rastvor. Tretirane površine moraju biti dobro nakvašene. Ostaviti da deluje 2,5 minuta. Posle ovoga nije potrebno ispiranje vodom. Pre nanošenja dezinfekcionog sredstva površine moraju biti oprane i čiste.
Dezinfekcija površina praznih bazena i bazenske vode-bazeni za plivanje, rekreaciju i rehabilitaciju, bazeni sa vodenim efektima: Očistite zidove i dno bazena, nakon toga nanesite radni rastvor (5 grama granulata na 10 litara vode) i ostavite da rastvor deluje 20 minuta. Nakon toga napunite bazen vodom. Proverite nivo pH vrednosti i opštu alkalnost vode koristeći tester traku. Ako je neophodno korigujte pH vrednost od 7,2-7,6 i opštu alkalnost 80-120 (mg/l) uz pomoć Korektora pH+ ili pH-. Nakon toga izvršite hiperhlorisanje (šok-hlorisanje): 150g Hela granulata za slatku vodu ili 300 g Hela granulata za slanu ili termalnu vodu na 1m3 vode. Ostavite preparat da deluje 24-48h sati. Nivo slobodnog hlora treba da bude od 1-1,5 mg/L. Za redovno dnevno održavanje korstiti 15g Hela Granulata na 1m3 vode. Ostavite preparat da deluje 12 sati. Nivo slobodnog hlora treba da bude od 1-1,5 mg/L.
PAKOVANJE: 1 kg.
Transportno pakovanje 12 kom.
Rešenje za stavljanje u promet: 532-01-2700/2018-03
Aktivna biocidna supstanca: 99% natrijum dihloroizocijanurat dihidrat (sa 55% aktivnog hlora)
KORISTITI BIOCIDE BEZBEDNO. PRE KORIŠĆENJA UVEK PROČITATI ETIKETU I INFORMACIJE O PROIZVODU.