Sredstvo za dezinfekciju Asepssol 5%

Sredstvo za dezinfekciju Asepssol 5%

Efikasno sredstvo za dezinfekciju

Asepssol 5% je pouzdano sredstvo za dezinfekciju koje efikasno uništava različite vrste mikroorganizama. Namenjeno je za dezinfekciju različitih površina i instrumenata, pružajući visoku higijenu u domaćinstvima, zdravstvenim ustanovama, školama i drugim javnim objektima.

Ovaj proizvod dolazi u praktičnom pakovanju od 1 litre, što ga čini idealnim za svakodnevnu upotrebu. Njegova snažna formula osigurava brzo delovanje i dugotrajnu zaštitu, omogućavajući sigurno i čisto okruženje.

Visok nivo higijene za sve prostore

Sredstvo za dezinfekciju Asepssol 5%

ASEPSSOL 5% 1 LIT, 5 LIT

NAMENA
ASEPSSOL 5% je namenjen za dezinfekciju zdrave kože ruku odnosno dezinfekciju površina, materijala i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude i životinje kao i za dezinfekciju površina koje dolaze u direktan kontakt sa hranom za ljude i životinje, u objektima javnog zdravlja kao i u drugim javnim objektima odnosno industrijskim objektima. Uklanja masnoće, različita onečišćenja i mirise.
OSOBINE Asepssol 5% je tečni koncentrovani dezinfekciono-detergentski rastvor sa delovanjem na gram pozitivne i gram negativne bakterije i gljivice. Asepssol 5% svojim katjonskim površinski-aktivnim delovanjem na mikroorganizme, uklanja masnoće i različita onečišćenja i mirise. Asepssol 5% je katjonski dezinficijens, pa stoga poseduje elektrohemijski antagonizam na anjonske sapune i detergente, te se ne smeju upotrebljavati zajedno.
Antimikrobno delovanje: Mikrobiološka efikasnost je urađena na VMA, Institut za epidemiologiju, sektor za preventivnu medicinu, po DGHM metodi. Ukoliko želite da saznate detaljnije o mirkobiološkoj efikasnosti, kontaktirajte stručnu službu Helena Graf-a.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Razređenje Asepssola 5% u vodi:
Dezinfekcija ruku:nakon temeljnog pranja sapunom, ruke se isperu vodom, potom urone u rastvor asepssola i isperu sterilnom vodom. Uklanja masnoće i organske nečistoće sa kože pacijenata.
1:25-40 mL u 960 mL vode
Dezinfekcija i čišćenje radnih površina, podova, nameštaja. Dezinfekcija, čišćenje i dezodorizacija unutrašnjosti sredstava javnog prevoza, različitih dvorana i sličnih prostorija za okupljanje ljudi. Pre nanošenja dezinfekcionog sredstva, površina mora biti oprana i čista. Natopiti čistu krpu sredstvom tako da ona bude dovoljno nakvašena i prebrisati površinu, voditi računa da cela površina bude tretirana. Sačekati da se tretirana površina osuši. Isprskati površinu ili predmete (tako da oni budu dovoljno nakvašeni) i pustiti da se osuši. Ukoliko tretirana površina dolazi u kontakt sa hranom, ista se mora nakon tretmana dezinfekcionim sredstvom isprati sterilnom vodom.
1:25-40 mL u 960 mL vode
Dezinfekcija nečistog rublja, odeće,peškira, posteljine, stolnjaka, salveta, zavesa i ostale tekstilne robe potapanjem pre pranja u trajanju od 3-4 sata, a potom pranja u bilo kom katjonskom deterdžentu.
1:25-40 mL u 960 mL vode
PAKOVANJE
U prodaji se može naći u pakovanjima od 750 ml sa pumpicom, 1000 ml I 5000 ml. Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama.
Transportno pakovanje: 750 ml. – 12 kom. 1000 ml – 12 kom. 5000 ml – 4 kom.
Rešenje za stavljanje u promet: 532-01-253/2017-02
Aktivna biocidna supstanca: 5% benzalkonijum-hlorid (ADBAC/BKC(C12-C16))
KORISTITI BIOCIDE BEZBEDNO. PRE KORIŠĆENJA UVEK PROČITATI ETIKETU I INFORMACIJE O PROIZVODU.