Hela algicid

Hela Algicid

Efikasno sredstvo za dezinfekciju i suzbijanje algi

Hela Algicid je tečno sredstvo specijalno formulisano za dezinfekciju površina i suzbijanje rasta algi u bazenima za kupanje, kao i u objektima javnog zdravlja i drugim javnim objektima.

Ovaj proizvod je idealan za upotrebu u bazenima, SPA centrima, kao i za dezinfekciju svih površina oko bazena, uključujući kabine za presvlačenje, rešetke za noge, podove, zidove i tuš kabine.

Hela Algicid efikasno uništava bakterije, gljivice i sprečava rast algi, osiguravajući čistoću i higijenu vaših bazena. Proizvod je testiran i potvrđena je njegova mikrobiološka efikasnost, čime se garantuje visok nivo sigurnosti i efikasnosti.

Pouzdana zaštita za za bazene i okolne površine

Hela Algicid

HELA ALGICID 1000ml

NAMENA
Hela Algicid je tečno sredstvo namenjeno dezinfekciji površina i za suzbijanje/sprečavanja rasta algi u vodi u bazenima za kupanje (plivanje) u objektima javnog zdravlja i svim drugim javnim objektima. Dezinfekcija površina u bazenima za kupanje (plivanje) i bazenima u SPA centrima – pre punjenja bazena vodom (praznih bazena). Dezinfekcija ostalih površina oko bazena kao što su kabine za presvlačenje, rešetki za noge i svih ostalih površina (podova, zidova, tuš kabina i dr.). Sprečavanje i suzbijanje rasta algi u vodi: bazeni za kupanje (plivanje). Uništava bakterije, gljivice, sprečava rast algi.


ANTIMIKROBNO DELOVANJE
Algicidna efikasnost preparata Hela algicida je ispitana na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Mikrobiološka efikasnost je ispitana na Tehnološkom fakultetu Novi Sad po DGHM metodi. Ukoliko želite da saznate detaljnije o mirkobiološkoj efikasnosti, kontaktirajte stručnu službu Helena Graf-a.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
BAZENI ZA KUPANJE:
Pre punjenja bazena vodom neophodno je izvršiti dezinfekciju kompletne površine praznog bazena. Napraviti 2% radni rastvor: 0,2 L Hela algicida na 10 L vode. Sa tako pripremljenim radnim rastvorom natopiti čistu krpu i prebrisati zidove i dno bazena. Zidovi i dno bazena moraju biti dobro nakvašeni radnim rastvorom. Ostaviti da deluje 2 minuta. Ne ispirati. Nakon toga napuniti bazen vodom. Nakon punjenja bazena vodom, za sprečavanje rasta algi, prvo doziranje za bazene koji nemaju vidljive alge je 200ml koncentrovanog Hela algicida na 10 m3 vode. Za dezinfekciju vode u bazenu koristi se biocidni proizvod sa aktivnom supstancom natrijum hipohlorit u skladu sa uputstvom proizvođača tog biocidnog proizvoda. U slučaju pojave algi u bazenu, dozirati 500 ml koncentrovanog Hela algicida na 10m3 vode. Doziranje Hela algicida u vodu uraditi posle završetka kupanja, uveče kada više nema kupača. Bazen ne koristiti narednih 12h. Doziranje Hela algicida vršiti ručno direktno iz posude u kojoj je izvršeno odmeravanje, po površini vode uz obod bazena, kada je istovremeno uključen uređaj za cirkulaciju vode (pumpa). Dezinfekcija ostalih površina oko bazena kao što su kabine za presvlačenje, rešetki za noge i svih ostalih površina (podova, zidova, tuš kabina i dr.) koristi se 2% radni rastvor. Sa čistom krpom koja je dovoljno natopljena radnim rastvorom prebrisati površine, tako da tretirana površina bude dovoljno natopljena dezinfekcionim sredstvom. Ostaviti da deluje 2 minuta. Ne ispirati. Samo za profesionalnu upotrebu.
Učestalost primene: po potrebi.
Uputstvo za odlaganje: Rastvor se čuva dobro zatvoren u originalnom pakovanju dalje od dece, hrane, pića i hrane za životinje.
PAKOVANJE: 1000 ml.
Transportno pakovanje: 1000 ml – 12 kom.
Rešenje za stavljanje u promet: 532-01-2589/2018-03
Aktivna biocidna supstanca: C12-16 – ADBAC.
KORISTITI BIOCIDE BEZBEDNO. PRE KORIŠĆENJA UVEK PROČITATI ETIKETU I INFORMACIJE O PROIZVODU.