Hela pH minus granulat

Hela flokulant

Efikasno sredstvo za snižavanje pH vrednosti bazenske vode

Hela pH Minus Granulat je namenjen za snižavanje pH vrednosti bazenske vode, osiguravajući optimalne uslove za kupanje i efikasno delovanje dezinfekcionih sredstava. Visoka pH vrednost može dovesti do iritacije kože i očiju, kao i smanjenja efikasnosti hlora u vodi. Upotrebom Hela pH Minus Granulata, bazenska voda ostaje u idealnom pH opsegu između 7,2 i 7,6, čime se postiže udobno i sigurno okruženje za plivanje.

Savršeno rešenje za optimalan pH nivo bazenske vode

Hela flokulant

HELA PH – MINUS GRANULAT, 1,5 kg
NAMENA
HELA pH-MINUS GRANULAT je čvrsto kristalno sredstvo za spuštanje pH vrednosti u vodi bazena za kupanje kako bi se pH podesila na željenu vrednost (7,2-7,6) . Sredstvo je kisele prirode i vrlo lako za manipulaciju kako u malim tako i u većim bazenima. Ne sadrži u sebi jake kiseline (sonu, sumpornu kiselinu). Ako je pH vrednost bazenske vode niža od 7, to dovodi do postepene korozije metalnih delova bazena i filtera, a ako je viša od 7,6 to dovodi do taloženja belih naslaga (mineralne naslage) po površinama bazena i hlorna dezinfekcija slabije deluje.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Nakon punjenja bazena vodom, proveriti pH vrednost vode. Idealno je da je pH u opsegu 7,2-7,6. Ukoliko je viša od 7,6 upotrebiti HELA pH-MINUS GRANULAT za spuštanje pH na željenu vredsnost pre dodatka hlorne dezinfekcije. Kod manjih bazena (do 70m3) dodaje se direktno u vodu, a kod većih bazena (preko 70m3) automatski preko dozirnih pumpi. Kod voda sa tvrdoćom >15°dH, za spuštanje pH za 0,1 jedinicu treba dodati 100g/10m3 tako što se kristalno sredstvo prvo rastvori u vodi u plastičnoj kanti, a zatim rastvor rasporedi na razna mesta u bazenu. Doziranje zavisi i od tvrdoće vode: <10°dH: ≈60g/10m3, 10-15°dH: ≈80g/10m3. Ako se dodaje u velike bazene automatski dozirnim pumpama, onda se u plastičnoj posudi prvo napravi 5% rastvor kristalnog sredstva u vodi (500g/10lit) i takav rastvor se automatski dozira pumpicama.
Tokom čuvanja u originalnoj ambalaži, proizvod može da se zgrudva, što ne menja njegova svojstva.
PAKOVANJE PE boca 1,5 kg.
Transportno pakovanje: 9 kom.
Sadrži: natrijum hidrogensulfat.