Sredstvo za dezinfekciju dezocid 1l

Hela-Glass-5l-Ekonomik

Jednostavna primena i brzi rezultati

Dezocid je sredstvo na bazi aktivnog hlora, idealno za dezinfekciju i pranje podova, površina, opreme i nameštaja u bolnicama, gerontološkim centrima, banjama i drugim javnim objektima. Ova snažna formula pruža visok nivo higijene za površine koje ne dolaze u kontakt sa hranom i vodom za piće.

Dezocid dolazi u praktičnom pakovanju od 1000 ml, idealnom za zdravstvene ustanove i druge javne objekte. Pre upotrebe, obavezno pročitajte etiketu i informacije o proizvodu za sigurnu i efikasnu primenu.

Efikasna dezinfekcija i čišćenje

Hela Glass 5l ekonomično pakovanje

DEZOCID je sredstvo na bazi aktivnog hlora, za dezinfekciju i pranje površina i predmeta, u zdravstvenim ustanovama, bolnicama, gerontološkim centrima, banjama i ostalim javnim objektima.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Pri rukovanju sredstvom koristiti zaštitne rukavice.
Pripremiti 10% radni rastvor Dezocida: na 1 litar dezocida dodati 9 litara vode, odnosno na 500 mL dezocida dodati vode do 5 litara.
Prebrisati površinu ili predmet 10% radnim rastvorom i ostaviti da deluje najmanje 5 do 30 minuta u zavisnosti šta se tretira. Radni rastvor pripremiti neposredno pre upotrebe. Ne ispirati površinu vodom posle tretmana.
Pre upotrebe upoznati se sa bezbednosnim merama i uputstvom za upotrebu.
NAMENA
Dezinfekcija i pranje podova, površina, opreme i nameštaja u bolnicama, gerontološkim centrima, banjama i ostalim javnim objektima za površine koje ne dolaze u kontakt sa hranom i vodom za piće. Sredstvo u sebi sadrži aktivni hlor za dezinfekciju pa se ne upotrebljava za metale osetljive na hlor, kao što su aluminijum i bakar.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:
Ispitivanje mikrobiološke efikasnosti je urađeno na VMA, Institut za epidemiologiju, sektor za preventivnu medicinu, po DGHM metodi. Ukoliko želite da saznate detaljnije o mirkobiološkoj efikasnosti, kontaktirajte stručnu službu Helena Graf-a.
PAKOVANJE
U prodaji se može naći u pakovanju od 1000 ml.
Transportno pakovanje: 1000 ml – 12 kom.
UPOZORENJE
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Dovodi do teškog oštećenja oka. Veoma toksično po živi svet u vodi. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece.
Rešenje za stavljanje u promet: 532-01-2315/2017-19
Aktivna biocidna supstanca: natrijum hipohlorit 4,8%.
Ostali sastojci: <5% nejonskih surfaktanata, <5% katjonskih surfaktanata, alkalije, ostalo.
KORISTITI BIOCIDE BEZBEDNO. PRE KORIŠĆENJA UVEK PROČITATI ETIKETU I INFORMACIJE O PROIZVODU.